دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

قابل توجه دانشجویان دکتری تربیت بدنی گرایش مدیریت راهبردی رویدادهای ورزشی که درس آزمون جامع را انتخاب واحد نموده اند :

جهت دریافت منابع درسی تاریخ و مکان آزمون اینجا کلیک نمایند .