یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

طبق نامه شماره 2/22/40369 مورخ 1393/03/10 دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، از سال تحصیلی 94-93 پذیرش دانشجو در پردیس های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری صرفا از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد.

رشته های کارشناسی ارشد در پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

ردیف

نام رشته

ردیف

نام رشته

رشته های گروه علوم پایه

رشته های گروه فنی و مهندسی

1

فیزیک بنیادی (نظری)

1

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

2

زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری

2

مهندسی عمران - سازه

3

ریاضی محض - جبر

3

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

4

شیمی - شیمی تجزیه

4

مهندسی صنایع - صنایع

5

زیست شناسی (علوم گیاهی) فیزیولوژی گیاهی

5

مهندسی برق - مخابرات

6

زمین شناسی اقتصادی

6

مهندسی برق - الکترونیک

7

ریاضی محض - آنالیز

7

مهندسی عمران خاک و پی

8

ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

8

مهندسی عمران زلزله

9

فیزیک گرایش اتمی مولکولی

9

مهندسی معدن استخراج معدن

10

زمین شناسی گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی

10

مهندسی معدن اکتشاف معدن

11

شیمی - آلی

11

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری

رشته های گروه کشاورزی

12

مهندسی برق سیستم های قدرت

1

مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان

13

مهندسی برق - الکترونیک

2

مهندسی کشاورزی - حشره شناسی

14

مهندسی برق گرایش ماشین های الکترونیکی

3

مهندسی کشاورزی - علوم دامی (تغذیه دام)

رشته های گروه تربیت بدنی

4

مهندسی کشاورزی - زراعت

1

تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی

5

مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی

2

مدیریت ورزشی

6

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی (میوه کاری)

3

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی

رشته های گروه اقتصاد و مدیریت

4

رفتار حرکتی

1

حسابداری

رشته های گروه ادبیات و علوم انسانی

 

 

1

فقه و حقوق اسلامی

 

 

2

آموزش زبان انگلیسی