یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

طبق نامه شماره 2/22/40369 مورخ 1393/03/10 دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، از سال تحصیلی 94-93 پذیرش دانشجو در پردیس های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری صرفا از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد.

رشته های دکتری در پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

ردیف

نام رشته

ردیف

نام رشته

رشته های گروه تربیت بدنی

رشته های گروه علوم پایه

1

رفتار حرکتی

1

شیمی - آلی

2

فیزیولوژی ورزشی

2

فیزیک حالت جامد

3

مدیریت ورزشی

3

ریاضی محض - جبر

رشته های گروه ادبیات و علوم انسانی

4

زیست شناسی (علوم گیاهی) فیزیولوژی گیاهی

1

زبان و ادبیات فارسی

5

زمین شناسی اقتصادی

2

آموزش زبان انگلیسی

رشته های گروه کشاورزی

رشته های گروه فنی و مهندسی

1

مهندسی کشاورزی - حشره شناسی

1

مهندسی برق - مخابرات سیستم

2

مهندسی کشاورزی - علوم دامی (تغذیه دام)

2

مهندسی عمران - سازه

3

مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی

3

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

4

علوم خاک ( شیمی حاصل خیزی)

4

مهندسی برق - الکترونیک

رشته های گروه دامپزشکی

1

دامپزشکی - بافت شناسی مقایسه ای