سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

اعضای هیات علمی دانشکده پردیس بین‌المللی دانشگاه ارومیه

دکتر بابک قالب ساز جدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فنی و مهندسی
مدرک تحصیلی
دکتری صنایع
شماره تلفن
دکتر جواد اسحاقی راد
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
کشاورزی
مدرک تحصیلی
دکتری رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
شماره تلفن
044-33452032
دکتر جمشید باقرزاده
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
فنی و مهندسی
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی نرم افزار
شماره تلفن
دکتر طاهر ازدست
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
فنی و مهندسی
مدرک تحصیلی
Mechanical Engineering
شماره تلفن
دکتر صالح یوسفی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
فنی و مهندسی
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی سخت افزار
شماره تلفن
مهندس عطاءالله بهرامی
مرتبه علمی
مربی رسمی آزمایشی
گروه آموزشی
فنی و مهندسی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
شماره تلفن
32777040
دکتر بهدیس اسلام نور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فنی و مهندسی
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی نرم افزار
شماره تلفن
دکتر سید محمد کاشف
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
تربیت بدنی
مدرک تحصیلی
دکتری مدیریت و برنامه ریزی
شماره تلفن
044-33452032
دکتر مهدی پسته ای
مرتبه علمی
استاديار
گروه آموزشی
فنی و مهندسی
مدرک تحصیلی
دکتري مکانيک تبديل انرژي
شماره تلفن