دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

معرفی مسئولین دانشکده علوم

نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاهی

دکتر کریم اکبری

 

مدیران گروه دانشکده علوم

زیست شناسی

دکتر محمدزاده

زمین شناسی

دکتر ثیاب قدسی

ریاضی

دکتر استادباشی

فیزیک

دکتر امنیت طلب

شیمی

دکتر بهرام

 تماس با دانشکده

ارومیه : بلوار دانشگاه، کیلومتر 11 جاده سرو،  کد پستی 5756151818

شماره تلفن های مخابرات دانشگاه : 27528443 ،27527403  

نمابر دانشکده 27531723