سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

 معرفی مسئولین دانشکده فنی و مهندسی


نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسیدر شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاهی

دکتر مهدی چهل امیرانی

 

مدیران گروه دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی عمران

دکتر غیرتمند

مهندسی مکانیک

دکتر عباسعلی زاده

مهندسی برق -  الکترونیک

دکتر مشعوفی

مهندسی برق – مخابرات

دکتر قبادی

مهندسی صنایع

دکتر دنیوی