دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

 

زمان برگزاری :  روز پنج شنبه تاریخ  98/02/12 ساعت 3 بعد از ظهر

محل برگزاری : 11کیلومتری جاده سرو، دانشگاه ارومیه، ساختمان کلاس های عمومی(زریاب خویی)

زمان ثبت نام : 98/01/19 لغایت 98/02/10

مبلغ واریزی : 800،000 ریال به شماره حساب 0110178484004 نزد بانک ملی بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی

مدارک لازم : فتوکپی شناسنامه، فتوکپی کارت ملی، تکمیل فرم ثبت نام، یک قطعه عکس 4*3،  اصل فیش واریزی

 

دریافت فرم ثبت نام

 

تحویل مدارک :

1-      بصورت حضوری ( کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه)

2-      بصورت پستی ( آدرس ارسال پستی: کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه  کد پستی 51818-57561 )

 

توزیع کارت ورود به جلسه : دو ساعت قبل از شروع آزمون در محل آزمون خواهد بود.