دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

به اطلاع دانشجویان گرامی که آزمون جامع را انتخاب نموده اند می رساند :

با توجه با اینکه آزمون جامع دکتری هر سال از اول آذر لغایت 15 دی و از اول خرداد لغایت 15 تیر در پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه بر گزار می گردد ، به ترتیب و به طریق زیر اقدام نمایید :

 ١- دریافت مجوز درخواست آزمون جامع (براي دریافت فرم مجوز اینجا کلیک کنید )

 

 ٢- پرینت و پیوست کارنامه کامل ( 18 واحد پاس شده و معدل کل 16 به بالا )

 

 ٣- پیوست نتیجه آزمون زبان براي دانشجویان ورودي 93 و 93 به بعد که شرایط آن در ذیل آمده است .

 

 ٤- ارائه مدارك به کارشناس آموزش دکتري جهت تایید فرم مجوز آزمون جامع

 لازم به ذکر است به مدارك ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .

شرایط نمره زبان برای دانشجویان دکتری : 

احراز توانایی در بکار گیری زبان خارجی از طریق شرکت در یکی از آزمونهای جدول زیز الزامی است :

گروه آموزشی: 
دانشکده