دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس صورتجلسه کمیسیون موارد خاص استانی و دانشگاه موارد زیر مورد بررسی و جهت اجرا مورد تصویب قرار گرفت .

 

1-حداکثر سنوات تحصیلی قابل تمدید برای دانشجویان دکتری 12 ترم اعلام گردید.

2-حداکثر سنوات تحصیلی قابل تمدید برای دانشجویان کارشناسی ارشد 6 ترم اعلام گردید.

3-حداکثر سنوات تحصیلی قابل تمدید برای دانشجویان کارشناسی 10ترم اعلام گردید.

4-اخذ سنوات ارفاقی از حوزه نظام وظیفه به عهده خود دانشجو می باشد.