دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

اطلاعیه آزمون مهارت زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه (UUEPT)

متقاضیان شرکت در آزمون مهارت زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه، بایستی جهت ثبت نام، مدارک خود را به آدرس زیر ارسال و یا به صورت حضوری تحویل فرمایند.

زمان آزمون : روز پنج شنبه 97/7/19 ساعت 14

روش ثبت نام

  1. از طریق ارسال مدارک به آدرس " ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، دانشگاه ارومیه، کدپستی 57561-51818 صندوق پستی 165 حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه، شماره تلفن: 32755298 و 32755287 و 32755288 داخلی 105"
  2. مراجعه حضوری به معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه

مدارک

  • تکمیل فرم پیوست
  • یک قطعه عکس جدید
  • فتوکپی شناسنامه
  • فتوکپی کارت ملی
  • فیش واریزی به مبلغ 800،000 ریال به حساب شماره 0110178484004 بانک ملی بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه

مهلت ثبت نام

97/6/20 لغایت 97/7/15