دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

اطلاعیه

حداقل تعداد دانشجو جهت تشکیل کلاس در محل پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه به شرح زیر می باشد :

مقطع کارشناسی ارشد : 4 نفر

مقطع دکتری : 2 نفر

در صورت پذیرش دانشجو ( در هر کد رشته ) کمتر از ظرفیت فوق ، دانشجویان به صورت مهمان به دوره روزانه دانشگاه ارومیه معرفی می شوند .