پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲

به اطلاع می رساند که پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه در نظر دارد دوره آموزش مقدماتی نرم افزار SPSS را برگزار نماید.

مدرس دکتر مهدی عرفانیان ، عضو هیات علمی رسمی دانشگاه ارومیه

طول دورهبیست ساعت

زمان برگزاری دوره : 9 - 10 خرداد ماه 1394

شهریه: 1000000 ريال (صد هزار تومان) شهریه به صورت نقدی به مدیریت کلاس ها واقع در پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه پرداخت گردد.

به شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی مدرک مورد تایید پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه ارائه خواهد شد.

تذکر : تشکیل کارگاه منوط به حد نصاب رسیدن تعداد نفرات ثبت نامی می باشد، و در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت نامی ها تشکیل کارگاه کان لم یکن می باشد.

تذکر :  درصورت بروز هر گونه تغییری در زمان برگزاری دوره از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

سرفصل های دوره آموزشی

فصل اول آشنایی با نرم افزار SPSS - معرفی برنامه SPSS - شروع کار با برنامه - انواع مقیاس ها - تعريف انواع متغيرها

فصل دوم: وارد کردن و ذخیره سازی داده ها - وارد کردن داده ها - ويرايش داده ها - وارد کردن داده ها از یک فایل متنی - ذخيره داده ها با فرمت متني - وارد کردن داده ها از یک فایل اکسل - ذخيره داده ها با فرمت Excel

فصل سوم: مدیریت فایل های داده ای - مرتب کردن فايل داده - شکستن فايل ها - نمونه برداري از سطرها يا فيلتر کردن متغير ها - تبديل داده ها - ادغام فايل هاي داده اي از طريق ادغام ستون ها - توابع کتابخانه ای در SPSS - نحوه استفاده از راهنمای برنامه

فصل چهارم: رسم انواع نمودارها - رسم نمودار هيستوگرام - رسم نمودار ستوني- رسم نمودار ستوني سه بعدي -رسم نمودار دايره ای - رسم نمودار پراکنش دو سری داده -رسم نمودار چندک-چندک -رسم نمودار High-Low-رسم نمودار جعبه اي

فصل پنجم: آمار توصيفي و استنباطی - آشنايي با شاخص هاي مرکزي و شاخص هاي پراکندگي - آشنايي با جداول فراوانی - آشنايي با شاخص هاي آماري - آشنايي با تحلیل  اکتشافي داده ها - آشنايي با جداول توافقی

فصل ششم: آزمون هاي مقايسه ميانگين ها - آزمون  يک نمونه اي - آزمون مقایسه میانگین دو نمونه مستقل - آزمون مقایسه میانگین دو نمونه وابسته

فصل هفتم: آزمون هاي همبستگي - تعريف همبستگي و تفسير ضريب همبستگي - همبستگي جزئي و ماتریس همبستگی بین متغیرها

فصل هشتم: تحليل واريانس و رگرسیون - تحلیل واريانس های يک طرفه و دو طرفه  - آشنايي با مفهوم رگرسيون - رگرسيون های خطي ساده و چند گانه - رگرسيون های غير خطي ساده و چند گانه