یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

در تاریخ 25/11/93 راس ساعت 15 جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر حدیدی در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان بررسی عددی جریان و جدایش دمایی در ورتکس تیوب موازی برگزار گردید.

 پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه این موفقیت را به جامعه دانشگاهی و آقای امیر حدیدی تبریک عرض می نماید.