یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه در نظر دارد دوره ای تحت عنوان "آمادگی آزمون زبان MSRT " برگزار نماید.

* . ثبت نام برای عموم دانشجویان و دانشگاهیان آزاد می باشد

* . بازه زمانی ثبت نام از تاریخ 19بهمن ماه لغایت 25  اسفند ماه می باشد.

* . به شرکت کنندگان در دوره آموزشی مدرک شرکت در دوره از طرف پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه اعطا خواهد شد.

* .تشکیل دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد نفرات ثبت نامی می باشد، و در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت نامی ها تشکیل دوره آموزشی کان لم یکن می باشد.

* .هزینه شرکت در دوره برای متقاضیان : 3500000ريال (سیصد و پنجاه هزار تومان) که متقاضیان جهت پرداخت هزینه کلاس به صورت نقد می بایست به اتاق مدیریت کلاس ها در ساختمان مرکزی پردیس مراجعه نمایند.

مدت زمان دوره : تقریبا 3 ماه

کتاب : Longman TOEFL PBT

زمان کلاس ها :

اولویت اول - روز های زوج : عصر ها از ساعت 6 الی 8 

 <!--[endif]-->اولویت دوم - روز های زوج : صبح ها از ساعت 10 الی 12 

Session

Lesson

Time

1

Introduction to MSRT

90 ms

2-11

Listening Comprehension

90 ms

12-28

Grammar & Written Expression

90 ms

29-38

Reading Comprehension

90 ms

39-40

Practice Tests

90 ms