پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲

در تاریخ 93/10/06 راس ساعت 16 عصر اولین جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه ارومیه با حضور ریاست محترم پردیس دانشگاهی و معاونت محترم اموزشی این پردیس برگزار گردید. در این جلسه دفاعیه آقای مهدی آهنگریان آذر در رشته مهندسی برق الکترونیک مقطع کارشناسی ارشد از پایان نامه خود با عنوان طراحی و شبیه سازی تشخیص دهنده نوری حرکت با میکرو ماشین دفاع کردند. پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه این موفقیت را به جامعه دانشگاهی و آقای مهدی آهنگریان آذر تبریک عرض می نماید.