دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

قابل توجه دانشجویان گرامی غیر ایرانی :

دانشجویان محترم غیر ایرانی می توانند از فایل های پیوستی برای پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری استفاده نمایند 

پروپوزال فارسی

پروپوزال انگلیسی

گروه آموزشی: 
دانشکده