دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

اطلاعیه تمدید اخذ مجوز دفاع از پایان نامه ها

مقرر گردید با توجه به پاندمی کوید 19 و مشکلات ناشی از آن، مهلت اخذ مجوز دفاع تا تاریخ 1400/12/04 و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری تا تاریخ 1400/12/11تمدید شود سنوات دانشجویان مذکور برای ترم 14001 محاسبه شود. بدیهی است تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویان فوق، تاریخ درج شده در حکم دفاعیه می باشد. تمدید سنوات فوق شامل دانشجویان مشمول نظام وظیفه که تا 1400/11/30معافیت تحصیلی آنها به اتمام می‌رسد، نمی باشد و دانشجویان مذکور بایستی تا 1400/11/27دفاع نموده و فارغ التحصیل شوند.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه

گروه آموزشی: 
دانشکده