دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پردیس می رساند شهریه ترم های تمدید سنوات و کمیسیون ارفاق به صورت نصف شهریه ثابت کامل محاسبه می گردد . لازم به ذکر است این محاسبه شهریه پس از انتخاب واحد انجام خواهد شد .

گروه آموزشی: 
دانشکده