دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

قابل توجه دانشجویان گرامی پردیس بین الملل

برای آگاهی از اصلاحیه تقویم آموزشی از لینک زیر استفاده نمایید .

اصلاحیه تقویم آموزشی

گروه آموزشی: 
دانشکده