دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

شروع ثبت نام برای کلاسهای UUET ویژه آزمون دی ماه 1400 توسط مرکز زبانهای خارجی دانشگاه ارومیه موسسه آموزش عالی زبان بیان گویا

تلفن تماس :

044-33437670

044-33437653 

اینستاگرام:

 bayaneguya_la

گروه آموزشی: 
دانشکده