دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

مرکز زبانهای خارجی دانشگاه ارومیه به نمایندگی موسسه آموزش عالی زبان بیان گویا برگزار میکند:
دوره حضوری PRE IELTS, PRE TOEFL و پایه گرامر
زمان: هر پنجشنبه ساعت 11 در محل موسسه
دوره رایگان بوده و شرکت برای عموم دانشجویان آزاد میباشد
آدرس:ارومیه-بلوار امام علی-ابتدای خیابان درستکار

تلفن تماس:

044-33437653
044-33437670

گروه آموزشی: 
دانشکده