دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

دانشجویان گرامی :

با توجه به مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، امتحانات پایان ترم 14001 دانشجویان مقطع دکتری در بازه زمان 1400/11/2 لغایت 1400/11/13 بصورت حضوری برگزار خواهد شد .

گروه آموزشی: 
دانشکده