دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

قابل توجه داوطلبان محترم آزمون زبان(UUET) و (EAP) دانشگاه ارومیه در 6 آبان ماه1400، نمرات این آزمون در دو لیست جداگانه آقایان و خانم ها اعلام می گردد. برای مشاهده نمرات، لیست مربوطه را انتخاب نمایید.

 UUET

لیست خانمها

لیست آقایان

 EAP

لیست خانمها

لیست آقایان

گروه آموزشی: 
دانشکده