چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

الزام تکمیل الکترونیکی کارنامه سلامت(روان و جسم) در سال 1400

طبق دستور سازمان امور دانشجویان، تمامی دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی اعم از دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان مشغول به تحصیل) لازم است با ورود به سامانه سجاد به آدرسhttps://portal.saorg.ir/mentalhealth نسبت به تکمیل کارنامه سلامت خود اقدام نمایند.

گروه آموزشی: 
دانشکده