سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

کارکنان پردیس بین‌المللی دانشگاه ارومیه

نام محل کار سمت تلفن

سرکار خانم سهیلا ستاری

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 102

مسئول دبیرخانه پردیس دانشگاهی

044-33452032 داخلی 130

سرکار خانم خدیجه رزاقی

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 103

کارشناس آموزش کارشناسی ارشد

044-33452032 داخلی 124

آقای حجت رضایی

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه دوم، حوزه ریاست

مسئول دفتر ریاست پردیس و مسئول پشتیبانی

044-33452032 داخلی 101

آقای امیر تمری

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 113

کارشناس تحصیلات تکمیلی

044-33452032 داخلی 128

آقای امیر دبیرنیا

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 114

کارشناس کامپیوتر

044-33452032 داخلی 108

آقای مهدی قلی نژاد

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 105

امور مالی

044-33452032 داخلی 121

سرکار خانم انصاری

ساختمان مرکزی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، طبقه هم کف، اتاق 104

مدیر امور آموزشی , مدیر امور پشتیبانی واداری و کارشناس مسئول مقطع دکتری پردیس دانشگاهی

044-33452032 داخلی 127