یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

اعضای هیات علمی گروه کشاورزی

دکتر جواد اسحاقی راد
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
کشاورزی
مدرک تحصیلی
دکتری رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
شماره تلفن
044-33452032