دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان دکتری تخصصی سال 97 می رساند ، برنامه زمانی ثبت نام از پذیرفته شدگان ، به شرح ذیل انجام خواهد پذیرفت . لازم به توضیح است جزئیات فرایند پذیرش و ثبت نام ، مدارک مورد نیاز ، متعاقبا از طریق این سایت اطلاع رسانی خواهد شد . خواهشمند است جهت اطلاع از موارد فوق به صورت روزانه به سایت پردیس دانشگاه مراجعه نمایید .

مراجعه حضوری برای دریافت کارت دانشجویی و شروع کلاس ها زمان مراجعه حضوری جهت تشکیل پرونده زمان ثبت نام اینترنتی مقطع

شنبه

بیست و چهار شهریور 97

شنبه

هفتم مهر 97

سه شنبه و چهارشنبه

سیزدهم و چهاردهم شهریور 97

دکتری

تخصصی