دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

دانشجویان گرامی جهت آگاهی از تقویم آموزشی سالتحصیلی 98-97 فایل زیر را دانلود نمایند .

تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه