دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری رشته زبان انگلیسی پردیس بین الملل می رساند که این آزمون در روز بیستم خرداد ماه در مواد امتحانی زیر برگزار خواهد شد  :

1- فرا گیری زبان دوم     دکتر پرویز علوی نیا

2- نقد و بررسی مسائل آموزش زبان    دکتر جواد غلامی

3- تحقیق در آموزش زبان     دکتر مهدی سرخوش