اعضای هیات علمی پردیس

نام: دكتر قدرت اله آزادي
مرتبه علمی: اﺳﺘﺎدﻳﺎر
مدرک تحصیلی: دکتری رﻳﺎﺿﻲ(ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺘﺮوﻳﺪ)
گروه آموزشی: علوم پایه

gh.azadi@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/gh.azadi

شماره تلفن:
نام: دکتر محمد نقی آذرمنش
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق ( مایکروویو )
شماره تلفن: 044-33452807
نام: دکتر جواد اسحاقی راد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
گروه آموزشی: کشاورزی

j.eshagh@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/j.eshagh

شماره تلفن: 044-33452032
نام: دکتر سید محمد کاشف
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت و برنامه ریزی
گروه آموزشی: تربیت بدنی

mm.kashef@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/mm.kashef

شماره تلفن: 044-33452032

Pages

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:134  این هفته:2168  این ماه:12104  امسال:230014