اعضای هیات علمی پردیس

نام: دکتر مهدی پسته ای
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکتري مکانيک تبديل انرژي
گروه آموزشی: فنی و مهندسی

sm.pesteei@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/sm.pesteei

شماره تلفن:
نام: دکتر جواد بهمنش
مرتبه علمی: دانشيار
مدرک تحصیلی: P.h.D Civil Engineering-Sediment Hydraulic
گروه آموزشی: کشاورزی

http://asatid.urmia.ac.ir/j.behmanesh

شماره تلفن:
نام: دکتر هوشنگ بهروش
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: علوم پایه

asatid.urmia.ac.ir/h.behravesh

شماره تلفن:
نام: مهندس عطاءالله بهرامی
مرتبه علمی: مربی رسمی آزمایشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
گروه آموزشی: فنی و مهندسی

ataallah@asia.com

http://asatid.urmia.ac.ir/a.bahrami

شماره تلفن: 32777040
نام: دکتر مرتضی بهرام
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: Ph.D Analytical Chemistry-Chemometrics
گروه آموزشی: علوم پایه

m.bahram@urmia.ac.irr

http://asatid.urmia.ac.ir/m.bahram

شماره تلفن: 32780952
نام: دکتر هادی بهادری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری ژئوتکنیک لرزه
گروه آموزشی: فنی و مهندسی

h.bahadori@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/h.bahadori

شماره تلفن: 09123228108، 3297286
نام: دکتر رامین بشیر خداپرستی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دكتري امور مالي - بيمه
گروه آموزشی: اقتصاد و مدیریت

Nima_ramin85@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/r.bashirkhodaparast

شماره تلفن: 09141876206، 3223564
نام: دکتر سینا بشارت
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکتری رشته علوم مهندسي آب
گروه آموزشی: کشاورزی

s.besharat@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/s.besharat

شماره تلفن: 32972359
نام: دکتر ایرج برنوسی
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: دکترای اصلاح نباتات(ژنتیک بیومتری)
گروه آموزشی: کشاورزی

ibernosi@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/i.bernosi

شماره تلفن:
نام: دکتر محمد مهدی برادرانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی آلی با گرایش هتروسیکل
گروه آموزشی: علوم پایه

http://asatid.urmia.ac.ir/m.baradarani

شماره تلفن:

Pages

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:240  این هفته:2079  این ماه:10166  امسال:193948