اعضای هیات علمی پردیس

نام: دکتر محمدرضا ارسلان بد
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد کشاورزی
شماره تلفن: 32779558،09141417626
نام: دکتر حبیب اذانچیلر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: علوم پایه

azanchiler@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/h.azanchiler

شماره تلفن:
نام: دکتر پرویز احمدی مقدم
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتري مكانيك ماشين هاي كشاورزي
گروه آموزشی: کشاورزی

p.ahmadi@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/p.ahmadi

شماره تلفن:
نام: دکتر حجت احمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: PhD
گروه آموزشی: کشاورزی

h.ahmadi@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/?q=node/81

شماره تلفن: 32972379
نام: دکتر قادر احمدی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تهران
گروه آموزشی: فنی و مهندسی

gh.ahmadi@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/gh.ahmadi

شماره تلفن: 09122149932
نام: دکتر ملاحت احمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی میکروبیولوژی، دکتری حرفه ای دامپزشکی
گروه آموزشی: دامپزشکی

m.ahmadi@mail.urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/m.ahmadi

شماره تلفن: 32972611
نام: دکتر علی احسانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی
گروه آموزشی: دامپزشکی

a.ehsani@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/a.ehsani

شماره تلفن:
نام: دکتر محمد علی ابوالفتحی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دانشجوي دكتري شاخه آناليز در دانشگاه اروميه
گروه آموزشی: علوم پایه

m.abolfathi@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/m.abolfathi

شماره تلفن:
نام: دکتر اسماعیل آین
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: PhD and DVM
گروه آموزشی: دامپزشکی

http://asatid.urmia.ac.ir/e.ayen

شماره تلفن:
نام: دکتر شهريار آشوری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: Ph.D Inorganic Chemistry
گروه آموزشی: علوم پایه

shahriarashuri@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/sh.ashuri

شماره تلفن: 044-32752741

Pages

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:154  این هفته:2188  این ماه:12124  امسال:230034