دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

جدول شهریه های مقاطع مختلف کارشناسی ارشد و دکتر پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه