اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

نام: دکتر هوشنگ بهروش
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: علوم پایه

asatid.urmia.ac.ir/h.behravesh

شماره تلفن:
نام: دکتر مرتضی بهرام
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: Ph.D Analytical Chemistry-Chemometrics
گروه آموزشی: علوم پایه

m.bahram@urmia.ac.irr

http://asatid.urmia.ac.ir/m.bahram

شماره تلفن: 32780952
نام: دکتر محمد مهدی برادرانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی آلی با گرایش هتروسیکل
گروه آموزشی: علوم پایه

http://asatid.urmia.ac.ir/m.baradarani

شماره تلفن:
نام: دکتر سپیده بانی سعید
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شيمي فيزيک دانشگاه بردو يک (فرانسه)
گروه آموزشی: علوم پایه

asatid.urmia.ac.ir/s.banisaeid

شماره تلفن:
نام: دکتر مهدی امنیت طلب
مرتبه علمی: دانشيار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک در گرایش اپتیک كوانتومي
گروه آموزشی: علوم پایه

m.amniat-talab@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/m.amniat-talab

شماره تلفن: 32972088
نام: دکتر رضا امامعلی سبزی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی تجزیه
گروه آموزشی: علوم پایه

http://asatid.urmia.ac.ir/r.emamalisabzi

شماره تلفن:
نام: دکتر کریم اکبری دیلمقانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی آلی
گروه آموزشی: علوم پایه

http://asatid.urmia.ac.ir/k.adilmaghani

شماره تلفن:
نام: دکتر مجید اسم حسینی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: Ph.D. in Inorganic Chemistry
گروه آموزشی: علوم پایه

m.esmhosseini@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/m.esmhosseini

شماره تلفن: 32972136
نام: دکتر محمد علی اسدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتري توپولوژی جبری و دیفرانسيل
گروه آموزشی: علوم پایه

m.asadi@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/m.asadi

شماره تلفن:
نام: دکتر سعید استاد باشی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکتري رياضي محض (آناليز)
گروه آموزشی: علوم پایه

saedostadbashi@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/s.ostadbashi

شماره تلفن:

Pages

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:221  این هفته:2060  این ماه:10147  امسال:193929