اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

نام: دکتر حبیب اذانچیلر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: علوم پایه

azanchiler@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/h.azanchiler

شماره تلفن:
نام: دکتر محمد علی ابوالفتحی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دانشجوي دكتري شاخه آناليز در دانشگاه اروميه
گروه آموزشی: علوم پایه

m.abolfathi@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/m.abolfathi

شماره تلفن:
نام: دکتر شهريار آشوری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: Ph.D Inorganic Chemistry
گروه آموزشی: علوم پایه

shahriarashuri@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/sh.ashuri

شماره تلفن: 044-32752741
نام: دكتر قدرت اله آزادي
مرتبه علمی: اﺳﺘﺎدﻳﺎر
مدرک تحصیلی: دکتری رﻳﺎﺿﻲ(ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺘﺮوﻳﺪ)
گروه آموزشی: علوم پایه

gh.azadi@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/gh.azadi

شماره تلفن:
نام: دکتر محمد نقی آذرمنش
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق ( مایکروویو )
شماره تلفن: 044-33452807

Pages

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:68  این هفته:2242  این ماه:13241  امسال:234869