اعضای هیات علمی گروه کشاورزی

نام: دکتر جواد بهمنش
مرتبه علمی: دانشيار
مدرک تحصیلی: P.h.D Civil Engineering-Sediment Hydraulic
گروه آموزشی: کشاورزی

http://asatid.urmia.ac.ir/j.behmanesh

شماره تلفن:
نام: دکتر سینا بشارت
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکتری رشته علوم مهندسي آب
گروه آموزشی: کشاورزی

s.besharat@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/s.besharat

شماره تلفن: 32972359
نام: دکتر ایرج برنوسی
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: دکترای اصلاح نباتات(ژنتیک بیومتری)
گروه آموزشی: کشاورزی

ibernosi@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/i.bernosi

شماره تلفن:
نام: دکتر عباس بانج شفیعی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکتري جنگلداري
گروه آموزشی: کشاورزی

http://asatid.urmia.ac.ir/a.banjshafiei

شماره تلفن:
نام: دکتر رسول ایلخانی پور زینالی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: B.S. : Irrigation, M.S. : Irrigation Structures
شماره تلفن:
نام: دکتر رضا امیرنیا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زراعت
گروه آموزشی: کشاورزی

http://asatid.urmia.ac.ir/r.amirnia

شماره تلفن:
نام: دکتر جمشید اکبریان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی
گروه آموزشی: کشاورزی

http://asatid.urmia.ac.ir/j.akbarian

شماره تلفن:
نام: دکتر محمدرضا اصغری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم باغبانی
گروه آموزشی: کشاورزی

asgharim.reza@yahoo.com

http://asatid.urmia.ac.ir/m.asghari

شماره تلفن:
نام: دکتر محسن اسمعیلی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی صنايع غذايي
گروه آموزشی: کشاورزی

m.esmaiili@urmia.ac.ir

http://asatid.urmia.ac.ir/m.esmaiili

شماره تلفن: 32775035
نام: دکتر محمدرضا ارسلان بد
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد کشاورزی
شماره تلفن: 32779558،09141417626

Pages

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:245  این هفته:2084  این ماه:10171  امسال:193953