پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه کشاورزی

نام: دکتر پرویز احمدی مقدم
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتري مكانيك ماشين هاي كشاورزي
گروه آموزشی: کشاورزی <p>p.ahmadi@urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/p.ahmadi</p>
شماره تلفن:
نام: دکتر حجت احمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: PhD
گروه آموزشی: کشاورزی <p>h.ahmadi@urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/?q=node/81</p>
شماره تلفن: 32972379
نام: دکتر جواد اسحاقی راد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
گروه آموزشی: کشاورزی <p>j.eshagh@urmia.ac.ir</p> <p>http://asatid.urmia.ac.ir/j.eshagh</p>
شماره تلفن: 044-33452032

Pages