دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان دکتری تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی که درس آزمون جامع را انتخاب واحد نموده اند :

جهت دریافت منابع درسی تاریخ و مکان آزمون اینجا کلیک نمایند .