دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

به اطلاع پذیرفته شدگاه مرحله تکمیل ظرفیت مقطع دکتری پردیس دانشگاهی می رساند :

جهت ثبت نام با در دست داشتن دوسری از هرکدام از فرمها و مدارک زیر در روزهای دوشنبه و سه شنبه 25 و 26 دیماه سال 96 به اداره آموزش پردیس مراجعه فرمایند .

(لازم است از کلیه فرمها دو سری تکمیل گردد)فرمهای مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری