بدینوسیله زمان برگزای آزمون جامع دانشجویان دکتری پردیس دانشگاهی به همراه منابع جهت بهره برداری دانشجویان عزیز به شرح زیر اعلام می گردد :

زمان برگزاری امتحان کتبی :96/03/22

زمان برگزاری امتحان شفاهی :96/03/23

منابع امتحانی گروه مدیریت ورزشی – گرایش مدیریت راهبردی

دکتر سیدعامری : مدیریت منابع انسانی در ورزش – برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

دکتر کاشف : مدیریت پروژه در ورزش – مدیریت کیفیت پیشرفته در ورزش

 

 

______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:361  این هفته:4926  این ماه:16793  امسال:246930