شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

با نهایت تاسف و تاثر در گذشت دانش آموخته دکتری پردیس بین الملل آقای هادی طرلانی را به عموم جامعه دانشگاهی و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از درگاه ایزد منان علو درجات را مسئلت می نماییم .

از طرف ریاست و کارکنان پردیس بین الملل 

گروه آموزشی: 
دانشکده