چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

دانشجویان محترم جهت دانلود فایل راهنمای سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ارومیه بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

جهت دانلود کلیک نمایید.

گروه آموزشی: 
دانشکده