چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
ورود به سیستم ثبت نام  

جداول شهریه دوره های پردیس بین الملل- ورودی 99

اطلاعیه ثبت نام ورودهای مهرماه 99

 

 

ضمن تبریک قبولی پذیرفته شدگان مقطع دکتری دانشگاه ارومیه برای دریافت اطلاعیه ثبت نام دکتری سال99 و آگاهی از جزئیات فرایند ثبت نام، لینک زیر را انتخاب نمایید 

  اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع دکتری دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 1400-1399

 فرمهای مورد نیاز جهت ثبت نام

1- فرم تعهد فراغت از تحصیل

2-فرم ستاد شاهد و امور ایثار گران

3-پرسشنامه دانشجویی 1

4 پرسشنامه دانشجویی 2

5- برگ درخواست معافیت تحصیلی

6- برگ درخواست ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی

در دو نسخه دریافت و به صورت دقیق بدون قلم خوردگی تکمیل نموده و ریز نمرات مقطع قبلی را نیز پیوست نمایید . درخواست تاییدیه را خودتان از طریق پست پیشتاز به آدرس دانشگاه مقطع قبلی ارسال فرمایید . لازم به توضیح است مسئولیت پیگیری ارسال تاییدیه و ریز نمرات مقطع قبل به عهده خود دانشجو می باشد .

7 - برگ مغایرت عکس

8- فرم اطلاعات فرهنگی و اجتماعی

9- فرم ویژه مدیریت تربیت بدنی
10 - ورود به سامانه کارنامه سلامت جسم

11 -   ورود به سامانه کارنامه سلامت روان

دانشجویان گرامی لازم است شهریه ثابت ترم اول را به شماره حساب 0109062791007بنام عواید اختصاصی پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه نزد بانک ملی واریز نموده و اصل فیش واریزی رابه همراه سایر مدارک به آدرس پستی : آذز بایجان غربی - ارومیه - خیابان شهید دکتر بهشتی پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه- کد پستی 5715944514 صندوق پستی 165 ارسال نمایند .

دانشجویان محترم جهت تسریع درثبت انتخاب واحد و حضور در کلاسهای آنلاین اسکن فیش واریزی را به آدرس pardis@urmia.ac.ir ارسال نمایند .

گروه آموزشی: 
دانشکده