شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

اطلاعیه وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام (تحصیلی و شهریه و ویژه دکتری) می رساند در سامانه پورتابل دانشجوی صندوق رفاه http://bp.swf.ir/ جهت ثبت نام وام از تاریخ 99/1/30 لغایت 99/2/7  برای سال جاری 99-98  تحصیلی ترم دوم امکان پذیر می باشد .

لذا جهت رفاه٬ دانشجویان عزیز٬برای ثبت نام وام فقط بصورت اینترنتی اقدام نمایند.

تذکر مهم: وام ویژه دانشجویان دکتری شش ماهه دوم پرداخت خواهد شد.

معاونت دانشجویی - اداره رفاه دانشگاه ارومیه

گروه آموزشی: 
دانشکده