سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

زمان برگزاری :  روز پنج شنبه تاریخ  98/08/23  ساعت 3 بعد از ظهر

محل برگزاری : 11کیلومتری جاده سرو، دانشگاه ارومیه، ساختمان کلاس های عمومی(زریاب خویی)

زمان ثبت نام : 98/07/29   لغایت 98/08/21

مبلغ واریزی : 800،000 ریال به شماره حساب 0110178484004 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی

مدارک لازم : فتوکپی شناسنامه، فتوکپی کارت ملی، تکمیل فرم ثبت نام، یک قطعه عکس 4*3،  اصل فیش واریزی

(ازآنجایی که عکس ارسالی اسکن و در مدرک صادر شده درج خواهد شد لطفا در ارسال عکس خود دقت نمایید.)

دریافت فرم ثبت نام

تحویل مدارک :

1- بصورت حضوری ( کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه)

2-بصورت پستی ( آدرس ارسال پستی: کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه  کد پستی 51818-57561 )

 توزیع کارت ورود به جلسه : دو ساعت قبل از شروع آزمون در محل آزمون خواهد بود.

گروه آموزشی: 
دانشکده