دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

به اطلاع داوطلبان مصاحبه دکتری تخصصی سال 1398 می رساند،  برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری 98  به شرح فایل زیر است.

لازم به توضیح است سایر موارد اعم از مدارک موردنیاز، محل مصاحبه،مبلغ فیش واریزی و ... متعاقبا در روز 98/03/07 در سایت دانشگاه ارومیه اطلاع رسانی خواهد شد.

جهت دریافت برنامه زمانی مصاحبه دکتری تخصصی سال 1398 اینجا را کلیک کنید

گروه آموزشی: 
دانشکده