پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

منابع درسی آزمون جامع دانشجویان

دوره دکتری رفتار حرکتی ـ گرایش یادگیری حرکتی در تیرماه سال 1398

 

عنوان درس

تاریخ و زمان آزمون کتبی

تاریخ و زمان

آزمون شفاهی

یادگیری حرکتی پیشرفته

شنبه

01/04/98

 

ساعت :  10

یکشنبه

03/04/98

 

ساعت :  12

ادراک و حرکت

نظریه های یادگیری و نقد آن ها

 

توضیحات :

دانشجویان واجد شرایط آزمون جامع تیرماه سال 1398 می­بایست حداکثر تا تاریخ  01/04/98  مدارک مورد نیاز (حداقل نمره قبولی زبان انگلیسی و تقاضای کتبی شرکت در آزمون جامع) را به کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی پردیس تحویل نمایند.

 

گروه آموزشی: 
دانشکده