پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری رشته زبان انگلیسی پردیس بین الملل می رساند که این آزمون در روز بیستم خرداد ماه در مواد امتحانی زیر برگزار خواهد شد  :

1- فرا گیری زبان دوم     دکتر پرویز علوی نیا

2- نقد و بررسی مسائل آموزش زبان    دکتر جواد غلامی

3- تحقیق در آموزش زبان     دکتر مهدی سرخوش