دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

دانشجویان محترم پردیس دانشگاهی لطفا جهت اطلاع برنامه امتحانی نیمسال اول سالتحصیلی 98-97 از لینک زیر استفاده نمایند .

برنامه امتحانی 791