دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

اطلاعیه : مراحل دریافت دانشنامه و ریز نمرات قابل ترجمه

قابل توجه متقاضیان دریافت دانشنامه و ریز نمرات قابل ترجمه

این دسته از دانش آموختگان لازم است جهت درخواست مدارک فوق صرفاً از طریق آدرس https://portal.saorg.ir اقدام نمایند. توصیه اکید میشود جهت سهولت در روند صدور مدارک حتماً راهنمای استفاده از سامانه را به صورت دقیق مطالعه نمایید.